ท่านฉีดวัคซีน Covid-19 ครบแล้วหรือยัง

ที่พักอาศัยปัจจุบัน

1.ระบุจำนวนปี-เดือนที่เคยทำงาน
2.แผนกที่เคยทำงาน
3.โรงพยาบาลที่เคยทำงาน (มีผลต่อการพิจารณาในการเรียกสัมภาษณ์)

เคยดูแลผู้ป่วยโควิดหรือไม่ และเป็นผู้ป่วยระดับใด

Powered by jqueryform.com